• Sposoby płatności

Podstawowe pojęcia:

a) Geekyhome.pl, Sprzedawca, Sklep - Wojciech Szmydt „SOLIDNA FIRMA” z siedzibą w Pakości, przy ul. Św. Jana 19, kod pocztowy: 88-170, NIP: 556-157-58-41, REGON: 340543303 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

b) Klient, Kupujący – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie w sklepie internetowym geekyhome.pl. Może ona kupować w sklepie internetowym geekyhome.pl po zarejestrowaniu się w nim lub bez rejestracji.

Sposoby płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

  • Płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.
  • Przelew bankowy – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez nas zapłaty za zamówiony towar - wpływ zapłaty na rachunek bankowy naszej firmy.
  • Płatności online - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. W przypadku wyboru tego sposobu płatności doliczana jest dodatkowa prowizja za obsługę płatności w wysokości 0.75% wartości zamówienia.

2. W przypadku wybrania płatności online dostępna jest również możliwość zapłaty poprzez następujące karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

4. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie poprzez Płatności online lub Przelew bankowy.

5. Klient może skorzystać z bonu promocyjnego lub zakupowego otrzymanego od Sklepu lub od innego podmiotu, który dokona zakupu bonów dla swoich Klientów.

6. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub sposobu formy dokonania zapłaty za zamówienie.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez pocztę, firmę kurierską, do punktu odbioru Sklepu lub do partnerskich sieci punktów odbioru. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: Płatności online lub Przelewu bankowego . Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty poprzez Płatność online lub Przelew bankowy.

8. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary obowiązują następujące zasady i formy zwrotu nadpłat:

-jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5,00 (słownie: pięć) złotych Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty.

-jeżeli nadpłata wynosi więcej niż 1 (jeden) zł i jest mniejsza lub równa 5 (pięć) zł kwoty te mogą być wykorzystane przez Klienta na zakupy w Sklepie.

-jeżeli nadpłata wynosi mniej lub równa jest 1 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty.

Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową wysłanego z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie jako nazwa konta Klienta (tzw. login). Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

Ze względów bezpieczeństwa Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat w formie gotówki.

banner_1215x200A-platnosci.png